La realisaziun de n proiet pon partì ite te cater perts:

1/3

impostè

Les impostaziuns fates, pur ejëmpl da n Smartphone, vëgn elaborades dala CPU aladô dl program scrit che cumana spo pumpes, motors, lüms, rolôs y.i.i.

Chilò dessot éle na ilustraziun cun n valgügn ejëmpli de ći che pò gnì visualisé y impostè dala CPU Saia.

Termoladinia s.r.l.

Zona Artejanala 31

I-39030 La Val (BZ)

Telefonn: 0471 843162

Fax: 0471 842355

Partita IVA: 02297710218